Komisja rekrutacyjna  informuje, iż  w czasie rekrutacji uzupełniającej do oddziału przedszkolnego zostały złożone dwie deklaracje na rok szkolny 2023/2024, natomiast do klasy pierwszej nie wpłynął żaden wniosek. Listy osób przyjętych po rekrutacji właściwej i uzupełniającej przedstawia – załącznik nr 1.

 

Pliki do pobrania