Kraszanki, pisanki i przyjazne oblewanie wodą-Wielkanoc. Zaczątków tego pięknego święta możemy doszukiwać się już u pierwszych chrześcijan, chociaż dopiero w drugim stuleciu połączono święto z pojęciami o męce, ukrzyżowaniu, zmartwychwstaniu, a dawną Paschę Męki rozciągnięto na cały Wielki Tydzień. Ze świętem Wielkiej Nocy wiążą się liczne obrzędy i zwyczaje. Niektóre z nich ukazali uczniowie kl. I-V w wystąpieniu przed naszą społecznością szkolną. Przebrani za kurki – dziewczęta i koguciki- chłopcy pośpieszyli z wyjaśnieniem, co to pisanka, kraszanka, a piosenkami wyrazili radość Zmartwychwstania. Wszystko zakończyło się przyjaznym oblewaniem wodą. Cykl szkolnych obchodów Wielkanocy zakończyły uciechy stołu, a na nim wspaniały żurek, jajka, słodkie wypieki.