,,Kluczem do powodzenia w nauce i karierze zawodowej jest poznanie własnego stylu nauki i pracy”

B. Prushing

 

10 kwietnia w naszej szkole odbyły się warsztaty dla uczniów klas IV – V ,,Jak efektywnie uczyć się”.

Dzieci poznały najważniejsze zasady efektywnego uczenia się, głównie omówione zostały umiejętności samodzielnego uczenia się, wiary we własną skuteczność uczenia się, umiejętności logicznego myślenia oraz organizowanie własnej pracy.

 

Cyberprzemoc, to przemoc rówieśnicza z użyciem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych – o tym, mogli posłuchać uczniowie klasy VI. Natomiast dla uczniów klas VII – VIII były warsztaty dotyczące wyboru kierunku kształcenia i zawodu.

 

Dziękujemy Paniom z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radzyniu Podlaskim za zaangażowanie i miłą atmosferę.

 

Autor: Ilona Sikorska – Korgol