p.o. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Chomejowej uprzejmie informuje, że Wójt Gminy Borki ZARZĄDZENIEM nr 87 z dnia 2 czerwca 2021 r. ustalił terminy dyżuru wakacyjnego w roku szkolnym 2020/2021  w następujących przedszkolach:

1) Punkt Przedszkolny w Krasewie – dyżur wakacyjny od 05 lipca 2021r. do 23 lipca 2021 r.

2) Punkt Przedszkolny w Woli Chomejowej – dyżur wakacyjny od 26 lipca 2021 r. do 13 sierpnia 2021 r.

3) Punkt Przedszkolny w Tchórzewie – od 16 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

    W załącznikach zamieszczamy wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, który należy złożyć do dnia 30 czerwca 2021r. w sekretariacie szkoły dyżurującego przedszkola oraz informacje dotyczące zasad przyjmowania zgłoszeń do przedszkola w okresie wakacji.

  Punkt Przedszkolny w Woli Chomejowej pracuje do dnia 30 czerwca 2021 r.

 Wnioski o przyjęcie na dyżur wakacyjny wraz z numerem polisy znajdują się w sekretariacie naszej szkoły, zapraszamy zainteresowanych rodziców po ich odbiór.