Z okazji Światowego Dnia Zwierząt nasz Punkt Przedszkolny zorganizował zbiórkę karmy suchej i mokrej dla podopiecznych

Fundacji Empatyczni w Radzyniu Podlaskim.  Celem tego przedsięwzięcia jest  poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku, kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt oraz wdrażanie dzieci i osób dorosłych do aktywnego udziału w zbiórce karmy.

 

Zachęcamy gorąco  wszystkich do wsparcia naszych czworonożnych przyjaciół i dziękujemy za Wasze dobre serca! 🙂