Już po raz kolejny 21 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Dzień ten służy promowaniu idei pokoju na całym świecie poprzez okazywanie sobie przyjaznych emocji.Tego dnia cała społeczność szkolna przyszła do szkoły ubrana na żółto (kolor optymizmu i radości). Dzieci przygotowały wspólnie plakat z okazji tego święta oraz miały możliwość przekazania sobie miłych słów w postaci małych bilecików oraz laurek. Na szkolnym korytarzu nie zabrakło również tematycznej gazetki przygotowanej przez pedagoga szkolnego.