Przeszło dwa tygodnie temu miał miejsce II etap konkursu „Zjednoczeni w Europie”, który odbył się z okazji 15 rocznicy przystąpienia Polski do UE. Udział w konkursie wzięły szkoły podstawowe znajdujące się na terenie województwa lubelskiego. Konkurs miał charakter zespołowy. Składy zespołów liczyły od 2 do 4 uczniów wraz z opiekunem.

Głównym celem konkursu było pogłębienie i upowszechnienie wiedzy uczniów szkół na temat członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz polskiej dyplomacji.

I etap konkursu polegał na przygotowaniu w zespołach projektu edukacyjnego z zakresu członkostwa Polski w Unii. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 11 zespołów (z 30)❗️

II etap konkursu został zrealizowany w formie gry miejskiej. Każdy z zespołów musiał zmierzyć się z siedmioma zadaniami sprawdzających wiedzę oraz sprawność uczestników. Punkty kontrolne znajdowały się w: Lubelski Urząd Wojewódzki, Bibliotece Instytutu Administracji i Instytutu Europeistyki Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS oraz w biurze Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie.

Naszą szkołę w konkursie reprezentowały dwie uczennice z klasy VII: Nikola Rogozińska oraz Martyna Wierzchowska.

Nauczycielem przygotowującym dziewczynki do konkursu była p. Marta Sposób-Żądełek.

Wczoraj (4 grudnia) odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs „Zjednoczeni w Europie”, podczas której zostały ogłoszone wyniki w kategorii szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Rozdane zostały także nagrody dla wszystkich uczestników drugiego etapu konkursu oraz ich opiekunów.

Drużyna z naszej szkoły zdobyła zaszczytne 5 miejsce i tym samym otrzymała wyróżnienie!

Biorąc pod uwagę fakt, iż uczennice w klasie VII nie mają jeszcze zajęć z wiedzy o społeczeństwie, a czas na przygotowanie do konkursu był bardzo krótki, to jest to dla nas wszystkich ogromny sukces!

Wyróżnienia oraz nagrody w imieniu Wojewody Lubelskiego wręczyła Pani Agata Grula, Dyrektor Generalny LUW w Lublinie oraz Pan Michał Dworski, Koordynator RODM Lublin.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!