Drodzy Uczniowie i Rodzice!

W ramach realizacji Programu „SKS 2021” od 19 kwietnia w naszej szkole prowadzone będą systematyczne zajęcia sportowo-rekreacyjne przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII.

Treningi będą odbywać się pod czujnym okiem Pana Mateusza Kazimierczaka w każdy poniedziałek i środę od godz. 15.00 na terenie przyszkolnym. Zapraszamy!

Program „Szkolny Klub Sportowy”:

– to model systemowego wsparcia organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej opracowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,

– jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną,

– ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej
w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole,

– stanowi narzędzie stymulowania i podejmowania aktywności fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.

Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży powinny być prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Powinny się one odbywać na obiektach sportowych (salach, halach, boiskach) przystosowanych do prowadzenia zajęć sportowych, w których można je bezpiecznie przeprowadzać.

Istotnym założeniem programu jest różnorodność zajęć, dających możliwość uprawiania wielu sportów, uwzględniając regionalne i lokalne tradycje oraz możliwość uprawiania odpowiednich sportów w zależności od pór roku.