INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NA ROK SZKOLNY 2023/2024 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOLI CHOMEJOWEJ

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Chomejowej uprzejmie informuje, że: Zarządzeniem nr 1/2023 z dnia 6 lutego 2023 r. określił:

1. wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 – załącznik nr 1; 

2. wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 – załącznik nr 2;

3. wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 spoza obwodu szkoły – załącznik nr 3.

Stosowne druki można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły. Wypełniony należy złożyć w sekretariacie, w godzinach pracy szkoły, od 27 lutego do 10 marca 2023r.

Pliki do pobrania