Dostępna Szkoła - Home | Facebook
logo „Dostepnej Szkoły”

Drodzy Państwo,  

Dziś możemy już Państwu przekazać wspaniałą wiadomość. Nasza szkoła zakwalifikowała się do drugiego etapu rekrutacji w projekcie grantowym „Dostępna Szkoła”  w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1.

O grant ubiegały się 122 organy prowadzące z całej Polski, w tym dwie placówki z naszej gminy: Szkoła Podstawowa w Woli Chomejowej oraz Zespół Placówek Oświatowych w Borkach. Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków wstępnych złożonych przez organy prowadzące, do drugiego etapu rekrutacji, czyli tzw. audytów dostępności zakwalifikowano tylko 12 wniosków. Kwota grantu wynosi ok. 1 300 000 zł.

Czemu służy projekt Projekt „Dostępna Szkoła”?

W ramach grantu nasza szkoła poprawi swoją dostępność w obszarze architektonicznym, technicznym, cyfrowym, społecznym czy edukacyjnym nie tylko dla uczniów o specjalnych potrzebach, ale również dla wszystkich osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami odwiedzających naszą szkołę. Planowany jest m.in. montaż platformy przyschodowej  dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, dostosowanie toalet, sal dydaktycznych, szatni, miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych i wiele innych ważnych z punktu widzenia dostępności rozwiązań.

Przed nami jeszcze ogrom pracy, choć najważniejszy etap mamy już za sobą. Ufamy, że nasza praca przyniesie wiele dobrego dla Szkoły oraz dla Wszystkich osób o specjalnych potrzebach korzystających z naszej placówki.

Marta Sposób-Żądełek