Sygnał dźwiękowy i hasło: EWAKUACJA, usłyszeli uczniowie naszej szkoły w dn. 22 października.

Wszyscy, pod opieką nauczycieli w pośpiechu, ale w porządku opuszczali budynek szkoły i gromadzili się w wyznaczonym miejscu zbiórki.

Całkowity czas ewakuacji z budynku szkoły wyniósł nieco ponad 1 minutę.

Celem ćwiczeń było przypomnienie planu ewakuacji szkoły i wypracowanie właściwych zachowań podczas ewentualnych zagrożeń.

 

Autor: Magda Dzioba