9 listopada uczniowie klas 0-III Szkoły Podstawowej w Woli Chomejowej wybrali się na krótką wycieczkę. Punktem docelowym była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim.

Na miejscu zostaliśmy życzliwie i z uśmiechem powitani przez Panów strażaków, którzy chętnie opowiedzieli dzieciom o swojej  bardzo odpowiedzialnej i jednocześnie niebezpiecznej pracy. Wyjaśnili, że służba strażaka nie polega tylko na gaszeniu pożarów, ale także na pomocy w trakcie powodzi,  usuwaniu skutków wypadków i połamanych wichurą drzew.

Istotnym elementem naszej wizyty była również pogadanka na temat odpowiedniego zachowania się dziecka w sytuacji, gdy zauważy pożar. Uczniowie zgodnym chórem wyrecytowali numery telefonów ratunkowych, a strażacy udzielili wskazówek jak powiadamiać odpowiednie służby o zagrożeniu. Mieliśmy również okazję własnoręcznie sprawdzić jak nagrzewają się drzwi, za którymi wybuchł pożar oraz uczestniczyć w pozorowanym  alarmie i na własne oczy przekonać się jak wygląda miejsce objęte dużym zadymieniem.

Ponadto maluchy zwiedziły garaże, oglądały wozy strażackie i podstawową garderobę strażaka.

Po tak ciekawej wycieczce, wszystkie dzieci zgodnie przyznały, że zawód strażaka mimo swojej trudności bardzo im się podoba, a niejedno z nich w przyszłość chętnie podjęłoby pracę w tym zawodzie.

 

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy Panom strażakom, będącym w tym dniu na służbie za pełną profesjonalizmu prelekcję, wyrozumiałość i anielską cierpliwość. 🙂

 

Autor: Magda Dzioba