Dnia 23.05.2019 roku , Szkoła Podstawowa w Tchórzowie Kolonii była organizatorem tegorocznego pikniku z okazji Dnia Samorządowca, w którym udział wzięli przedstawiciele Urzędu Gminy, członkowie Młodzieżowej Rady Gminy, oraz uczniowie reprezentujący wszystkie szkoły z Gminy Borki.

Szkołę Podstawową w Woli Chomejowej reprezentowało siedmioro uczniów z klas VI – VIII.

Podczas imprezy przeprowadzony został konkurs wiedzy o Gminie Borki, oraz konkurs niespodziankę, całość uczestnicy zakończyli poczęstunkiem i wspólnym ogniskiem.

 

Autor: Mirosław Brzozowski