10 listopada 2023r. o godz. 11.11 hymnem rozpoczęła się obchodzona w naszej szkole 105. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskiej Akcji #Szkoła do hymnu.
Część artystyczną  rozpoczęły przedszkolaki – piosenką „Bo ja jestem Polak mały”. Historia Polski, przeplatana krótkim słowem wiążącym, ukazana została w piosenkach. W utworze „Co to jest niepodległość” wspomniano trzy rozbiory Polski. Nie zabrakło wzmianki o Konstytucji 3 Maja, powstaniu Legionów Polskich we Włoszech i pierwszej wojnie światowej w 1914 r., po której Polska w 1918 r. stała się wolna. Część artystyczną zakończył wspaniały występ solo – uczennicy Kingi Ostrzyżek „Niepodległość” i całego chóru piosenką „Jest takie miejsce, jest taki kraj”.
Na koniec Pani Dyrektor podziękowała uczniom i przygotowującym ich nauczycielom.