16 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO.

Jest to dzień szacunku i akceptacji dla wszystkich ludzi oraz dla różnorodności kulturowej na całym świecie.

W tym tygodniu odbyły się zajęcia na których poruszany był temat akceptacji, szacunku, zrozumienia drugiego człowieka. Uczniowie podczas ćwiczeń integracyjnych mogli porozmawiać o swoich podobieństwach i różnicach, poznali definicję tolerancji, podawali przykłady zachowań tolerancyjnych, jak również takich których nie należy akceptować.

Aby lepiej zrozumieć termin tolerancja uczniowie oglądali również filmy edukacyjne oraz mieli możliwość zapoznania się z gazetką na korytarzu szkolnym.

Powinniśmy każdego dnia przejawiać  postawę daleką od agresji, a bliższą poszanowaniu uczuć drugiego człowieka, niezależnie od jego wyznania, rasy, poglądów, stanu zdrowia, majętności czy wyglądu.