INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE REKRUTACJI DZIECI DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ,  PRZEDSZKOLA ORAZ KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOLI CHOMEJOWEJ

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Chomejowej uprzejmie informuje, że: Zarządzeniem nr 2/2022 z dnia 1 lutego 2022 r. określił:

1. druk deklaracji kontynuowania przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 w przedszkolu – załącznik nr 1;

2. wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 – załącznik nr 2;

3. wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/ 2023 – załącznik nr 3.

Stosowne druki można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły, wypełniony należy złożyć w sekretariacie, w godzinach pracy szkoły, w nieprzekraczalnym terminie –  do dnia 25 lutego 2022 roku