Dnia 8 maja 2019 roku trzyosobowe zespoły z czterech szkół podstawowych z terenu Gminy Borki spotkały się na Gminnym Konkursie Wiedzy o Państwach Unii Europejskiej ,,Jeden z dwudziestu ośmiu – Wielka Brytania”, zorganizowanym pod honorowym patronatem Wójta Gminy Borki, pana Radosława Sałaty. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej, współzawodnictwo i integracja uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Borki, rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej problematyki europejskiej jak również kształtowanie umiejętności korzystania
z różnorodnych źródeł, dotyczących problematyki europejskiej.

Laureatami I miejsca został zespół ze Szkoły Podstawowej z Tchórzewa Kolonii
w składzie: Karolina Janczak, Julia Karwowska, Wiktoria Stefaniak.

II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Woli Chomejowej w składzie: Lena Sergiel, Julia Cabaj, Aleksandra Grabowska.

Na III miejscu uplasował się Zespół Placówek Oświatowych w Borkach, w skład którego wchodzili: Izabela Stępniewska, Marta Sokół, Sebastian Grzywacz.

IV miejsce należało do Szkoły Podstawowej w Krasewie. Do zespołu zaliczali się: Magdalena Karpińska, Jakub Jurkowski, Rafał Sposób.

Dziękujemy Panu Wójtowi za ufundowanie nagród dla wszystkich uczestników konkursu, komisji, która pracowała nad prawidłowym przebiegiem konkursu, paniom, które upiekły pyszne babeczki oraz pani Marcie Sposób – Żądełek i pani Wiolecie Kuczyńskiej za zorganizowanie tego przedsięwzięcia.

Gratulujemy wszystkim i życzymy dalszych sukcesów.

 

Autor: Wioleta Kuczyńska