Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty.

Kształtowanie młodych umysłów i charakterów należy do najtrudniejszych, ale jednocześnie najpiękniejszych i najbardziej zaszczytnych zadań. Wymaga nie tylko umiejętności, ale też szczególnego talentu i zaangażowania. To nauczyciele często wskazują drogę życiową, rozbudzają ciekawość świata, wspierają radą i przykładem, ujawniają pasje, inspirują i motywują do podejmowania wyzwań.

,,Zawsze z Wami chcemy być…” – tymi słowami uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Woli Chomejowej podziękowali swoim nauczycielom za trud włożony w ich wychowanie, za przekazywaną wiedzę, wyrozumiałość, cierpliwość, uśmiech i serce. Przygotowana przez dzieci część artystyczna wzbudziła we wszystkich mnóstwo uśmiechu i wzruszenia.

Do życzeń dołączyła się również Pani Dyrektor Ilona Sikorska – Korgol, która podziękowała swoim pracownikom, za efektywne

i zgodne współdziałanie na rzecz naszej placówki. Słowa uznania dla Grona Pedagogicznego przekazała również

Pani Izabela Kożuch, która tego dnia godnie reprezentowała nieobecnego Wójta Gminy Borki Pana Radosława Sałatę.

Gościem specjalnym była Pani Hanna Gołoś, była dyrektorka szkoły, która opowiedziała uczniom, jak wyglądały czasy szkolne 30-40 lat wstecz.

Po części oficjalnej, wszyscy pracownicy oświaty oraz zaproszeni goście zasiedli do wspólnego stołu, na którym czekał słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

 

Autor: Magda Dzioba