Działajmy razem to hasło obchodzonego 7 lutego 2023 Dnia Bezpiecznego Internetu, promującego działania zwiększające bezpieczeństwo w sieci. Dzieci i młodzież to grupy szczególnie narażone na niezliczone zagrożenia online, takie jak nieodpowiednie treści, fałszywe aplikacje czy udostępnianie często nieprawdziwych informacji o sobie lub innych. Pani Wioleta Kuczyńska przeprowadziła w klasach 4-8 lekcje mającą na celu uświadomienie dzieciom, jakie mogą być skutki niewłaściwego korzystania z tego dobrodziejstwa, jakim jest Internet.

Zorganizowała także  grę terenową ,,Ślimak” utrwalającą wiedzę na temat zasad bezpiecznego internetu. W klasach 1-3 uczniowie obejrzeli cykl filmików związanych z Kampanią ,,Bądź z innej bajki” oraz podpisały się pod własnoręcznie spisaną ,,Umową internetową”. Uczniowie wykonali również piękne plakaty oraz prezentacje multimedialne.

Pomagajmy dzieciom w świadomym i bezpiecznym korzystaniu z zasobów Internetu.