7 maja 2019 roku uczennice klasy V i VIII wspierane przez p. Mirosława Brzozowskiego zaprosiły grono pedagogiczne oraz koleżanki i kolegów na uroczystą akademię z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Recytacje i piękny śpiew chóru stworzyły piękną atmosferę tego świątecznego dnia.
Akademia przypomniała wszystkim fakty historyczne i okoliczności związane z uchwaleniem konstytucji. Była ona bowiem pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 roku) ustawą zasadniczą regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Uroczystość niosła przesłanie, że patriotyzm winniśmy pielęgnować w każdym dniu i jako naród tak żyć, żeby nasza Ojczyzna rozwijała się duchem wolności, odpowiedzialności i wzajemnego szacunku.

 

Autor: Magda Dzioba