JAN PAWEŁ II CYWILIZACJA ŻYCIA. Pod takim hasłem 16.10.2023r. obchodziliśmy Dzień Papieski – o czym przypomniała we wstępnym słowie pani katechetka Elżbieta Kozieł.

Podczas apelu przypomniano moment, kiedy to 45 lat temu, został wybrany na papieża Polak – Karol Wojtyła.

W programie słowno-muzycznym uczniowie klasy IV i V przypomnieli fragmenty z życia Jana Pawła II, jego drogę do świętości, przejawiającą się w zwykłym, codziennym życiu, refleksje na temat wiary, jego szczególny stosunek do młodzieży.

Nie zabrakło ulubionej „Barki” i fragmentu przemówienia Papieża, w którym uzmysławia, że człowiek powinien być mocny mocą wiary, bo tylko wtedy jest możliwy dialog człowieka z Bogiem, ze światem, dialog zbawienia. Program zakończyła piosenka „Zaufaj Panu już dziś” odśpiewana przez Kingę, Zosię i Gabrysię.