W dniach 15-16 września odbył się XVII Rajd Harcerzy Radzyńskich im. Kazimierza Odrzygoździa. Oficjalne rozpoczęcie zainaugurowała polowa msza święta, odprawiona pod symboliczną mogiłą harcerzy, poległych w lesie koło wsi Sitno. Powitania zebranych gości dokonał wiceprezes radzyńskiego Oddziału PTTK Robert Mazurek, zaś jeden z harcerzy przybliżył wszystkim historię miejsca.

Po zakończeniu uroczystości blisko 100 osób rozpoczęło swój dwudniowy rajd. W jego programie znalazły się między innymi dwa etapy marszów na orientację, konkurs krajoznawczy oraz rowerowy tor przeszkód.

Największą orientacją w terenie wykazały się:

Ola Cieślak i Dominika NowickaII miejsce,

oraz

Aleksandra Grabowska i Monika NowickaIV miejsce.

 

Autor: Magda Dzioba