Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Chomejowej informuje, że wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Zarówno do klasy pierwszej jak i do Punktu Przedszkolnego zostały przyjęte wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski.

Lista dzieci przyjętych do przedszkola oraz do klasy pierwszej zostały wywieszone na drzwiach wejściowych szkoły. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać w sekretariacie szkoły oraz pod numerem telefonu: 081 85 74 272