W dniu 22.09.23r. odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego oraz na opiekuna. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego została pani Joanna Paszkowska.

Skład Samorządu Uczniowskiego przedstawia się następująco:

  1. Angelika Duchowicz – przewodnicząca
  2. Nikola Czyżak- z-ca przewodniczącej
  3.  Piotr Borychowski – skarbnik