Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Tolerancji w Punkcie Przedszkolnym oraz Szkole odbyły się specjalne zajęcia i zabawy. Tego dnia na drzwiach do sal zostały zaczepione plakaty dotyczące obchodów Dnia Tolerancji, a także wszyscy uczniowie i nauczyciele ubrali się w kolorach zielonych. Podczas zajęć dzieci poruszyły temat odmienności, pozytywnych i negatywnych postaw oraz uczuć. Wytłumaczyliśmy sobie trudne pojęcia charakteryzujące tolerancję na podstawie opowiadania „SMOK JOSH” Diany Hsu. Dzieci obejrzały również bajkę pt. TOLERANCJA odzwierciedlającą „Brzydkie kaczątko”. Opowiadały o swoim wyglądzie przeglądając się w lustrze, wymyślały historyjki z pomocą balonów, a także stworzyły plakat z drzewem odciskając dłonie w zielonej farbie na znak tolerancji. Uczniowie z klas I-III wspólnymi siłami stworzyli przepiękną kolorowankę. Efekt pracy uczniów można podziwiać na zdjęciach w galerii.

Promocja tolerancji miała na celu kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw społecznych, a w szczególności akceptacji odmienności innych, poszanowania cudzej godności i uwrażliwienia na uczucia innych. Namawiamy Was Drodzy Rodzice, aby ten dzień stał się pretekstem do rozmowy z Waszymi dziećmi na temat tego, jak istotna jest tolerancja i  akceptacja odmienności.