Uczniowie klasy 6 oraz 7 w ramach omawiania przypowieści biblijnych na języku polskim nagrali własną wersję wybranej paraboli. Na początku rozdzielili role oraz napisali krótki scenariusz. Po wybraniu operatora kamery i aktorów przyszła pora na nagranie. Nie obyło się bez dubli. Uczniowie zgodnie potwierdzili, że przypowieść o miłosiernym Samarytaninie ukazuje ukryte, uniwersalne prawdy – w ten sposób powstała ich ,,Współczesna wersja przypowieści”.

Zajęcia przebiegły w miłej atmosferze. Zadanie pozwoliło rozwinąć umiejętność pracy w grupie, dzięki temu uczniowie mogli potrenować jak wyrażać własne myśli, słuchając przy tym innych osób.

A oto efekty:

                                                                                                                                                                         Wideo