W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu ,,Razem odkryjmy świat programowania  – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu lubelskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany jest przez Fundację VCC w partnerstwie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim oraz Fundacją „Wschodni Klaster Innowacji”.

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych.

W ramach realizacji projektu trzy nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: p. Magda Dzioba, p. Wioleta Kuczyńska i p. Anna Rogulska systematycznie uczestniczyły w weekendowych szkoleniach grupowych z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania dla nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej w wymiarze 35 godzin.

Uczniowie klas 0 – III od września 2018 roku realizowali natomiast w sali komputerowej zajęcia programowania w środowisku Scratch pod czujnym okiem p. Piotra Jakubczyka.

Zwieńczeniem całego projektu były zajęcia wyjazdowe z programowania, które odbyły się 14.05.2019 roku w Ośrodku Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR w Białej Podlaskiej.

Na miejscu uczniowie mieli możliwość programowania ozobotów i robotów Arduino. Dodatkowo wszystkie dzieci mogły poznać kolejne etapy wykonania własnego robota za pomocą wykałaczek, silniczka, korków od butelek i baterii. Młodzi pasjonaci poradzili sobie z zadaniami doskonale i z dumą prezentowali przed grupą efekty swojej pracy.

Po zakończonych warsztatach wszyscy uczestnicy jednogłośnie stwierdzili, że programowanie może być fascynującą przygodą!

Serdecznie dziękujemy organizatorom za możliwość wzięcia udziału w tak dużym przedsięwzięciu.

Realizacja tego projektu przyczyniła się do podniesienia kompetencji w zakresie programowania i nauczania programowania wśród najmłodszych uczniów naszej szkoły.

 

Autor: Magda Dzioba