W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klas II – VII naszej szkoły uczestniczą w XIV edycji Programu Insta.ling.pl. https://instaling.pl/Insta.Ling jest platformą, której głównym celem jest nauka słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego. W przypadku naszej szkoły uczniowie utrwalają słownictwo z języka angielskiego, a nauczycielem koordynującym cały proces jest p. Marta Sposób – Żądełek – nauczyciel języka angielskiego. Koordynator przydziela i wprowadza uczniom słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie powtarzają je za pomocą Insta.ling.pl w domu. Każdy z uczniów posiada swój własny login i hasło, dzięki czemu nauczyciel otrzymuje szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia.

Autor: Marta Sposób – Żądełek