„Rozbudzać iskierkę patriotyzmu prostymi sposobami i metodami dostępnymi percepcji dziecka.”

 

 

W minionym czasie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Woli Chomejowej uczestniczyli w programie edukacyjnym pt. „Polska – moja Ojczyzna” zorganizowanym przez agencję szkolno-przedszkolną LUPUS w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zajęcia miały na celu kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz utrwalenie wiadomości na temat naszych symboli narodowych. Społeczność szkolna została zapoznana z najważniejszymi wydarzeniami w dziejach naszego kraju. Dzieci aktywnie uczestniczyły w warsztatach, definiowały pojęcia: ojczyzna, patriota, wymieniały symbole narodowe, wędrowały przy pomocy zdjęć po różnych miejscach w Polsce i w Europie oraz rozpoznawały flagi sąsiadujących państw. Uczniowie bardzo chętnie rozwiązywali różne zagadki związane z naszym krajem.

Na koniec spotkania każde dziecko otrzymało „Dyplom Małego Patrioty”.

Niewątpliwą atrakcją dla najmłodszych okazała się również możliwość zrobienia pamiątkowej fotografii w mundurze pilota Wojska Polskiego.

 

Autor: Magda Dzioba