23 września Szkoła Podstawowa w Woli Chomejowej była organizatorem Szkoleniowych Marszów na Orientację. Szkolenie było skierowane do dzieci z całej Gminy Borki. Ostatecznie obok naszej szkoły, zgłosiły się jeszcze dwie placówki: Szkoła Podstawowa w Krasewie i Szkoła Podstawowa w Woli Osowińskiej.
W ramach szkolenia uczestnicy w teorii i praktyce (trasa prowadziła przez las w okolicach Borowego) poznali jak pracować z mapą i kompasem w terenie. Dowiedzieli się jak ustalać kierunki geograficzne oraz poznali podstawowe znaki topograficzne. Wszystkie nabyte umiejętności mają przygotować dzieci do samodzielnego i bezpiecznego poruszania się w terenie oraz podejmowania samodzielnych decyzji.
Po przejściu trasy szkoleniowej uczniowie udali się do szkoły w Woli Chomejowej, gdzie w ramach regeneracji sił, serwowana była kiełbaska z ogniska.
Na zakończenie serdecznie dziękujemy wszystkim opiekunom, a w szczególności Pani Hani Gołoś, która była pomysłodawcą i współorganizatorem szkolenia.
Autor: Mirosław Brzozowski