Corocznie 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Dzień ten ustanowiony został przez przedstawicieli państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych 21 stycznia 2008 roku. Jego głównym przesłaniem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa o problemach osób zmagających się z tym schorzeniem.

Symbolem solidarności z „autystami” jest kolor niebieski. 1 kwietnia wśród nauczycieli i uczniów naszej szkoły dominował w ubiorze kolor niebieski. Klasy I-III wycięły niebieskie serduszka oraz odrysowane dłonie, którymi ozdobili drzwi swojej klasy.

 

Przedszkolaki przygotowały zaś piękny niebieski plakat, w ten sposób dzieci w naturalny sposób uczyły się postaw empatycznych, reagowania w sytuacjach trudnych, mieli możliwość realnie wykazać się tolerancyjną postawą.


Mamy nadzieję, że nasze działania poszerzą wiedzę naszych uczniów wobec osób dotkniętych autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju. 🙂

Kl. II-III
Kl. I-III