W związku z sytuacją pandemiczną w kraju zebrania z rodzicami odbędą się w naszej w szkole wg następującego harmonogramu:

klasa 1 – 17.12.2021 r., godz.13.30, sala nr 15

klasa 2-3 – 17.12.2021r., godz.13.30, sala nr 11

klasa 4-5 – 17.12.2021r., godz.14.00, sala nr 12

klasa 6-7 – 16.12.2021r., godz.14.30 sala nr 2

klasa 8 – 16.12 2021r. godz.15.30, sala nr 10

PROSIMY O STOSOWANIE SIĘ ZASAD REŻIMU SANITARNEGO: ZAKRYWANIE NOSA I USTA MASECZKĄ, DEZYNFEKCJA ORAZ ZACHOWANIE DYSTANSU.

JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAMY, ŻE WSZYSCY NAUCZYCIELE SĄ DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI W CZASIE INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI – HARMONOGRAM ZAMIESZCZONY W ZAKŁADCE WAŻNE DOKUMENTY ORAZ PRZESŁANY PAŃSTWU PRZEZ DZIENNIK ELEKTRONICZNY.