Dzień 6 listopada 2020 roku to bardzo ważna data dla uczniów klasy I.
W tym bowiem dniu odbyła się uroczystość pasowania dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej

w Woli Chomejowej i ślubowanie na czytelnika biblioteki szkolnej.

Ze względu na sytuację epidemiczną święto pierwszaków przebiegało w nieco zmienionej formie (nie uczestniczyli w niej rodzice i jedynie kilku uczniów klas starszych), nie tracąc jednak przy tym nic ze swojej podniosłości

i znaczenia.

Prowadząca, wychowawczyni Agnieszka Czyżak, powitała dyrektor szkoły Panią Martę Sposób-Żądełek oraz bohaterów uroczystości – uczniów klas pierwszych. Następnie podopieczni w odświętnych strojach i biretach na głowach zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Mimo stresu związanego z publicznym występem, dzieci świetnie poradziły sobie z częścią artystyczną. Swoją postawą udowodnili, iż są gotowi dołączyć do grona braci uczniowskiej. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed godłem Polski ślubowali być dobrymi uczniami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

            Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia.

Ukoronowaniem tak ważnej uroczystości, było wręczenie pamiątkowych dyplomów i upominków oraz wykonanie wspólnego zdjęcia.

Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, a naszym NOWYM UCZNIOM życzymy samych sukcesów w nauce

i wytrwałości w podejmowaniu szkolnych wyzwań!

 

 

Autor: Magda Dzioba