24 października odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Gminy Borki kadencji 2023/2024. Radnymi z naszego obwodu wyborczego poprzez głosowanie wybrani zostali uczniowie klasy siódmej Jakub Duchowicz i Antoni Żądełek. Spotkanie rozpoczęto od oficjalnego ślubowania wszystkich radnych i wręczenia nominacji. Kolejnym punktem był wybór prezydium rady, które zostało wyłonione w głosowaniu. Nowo wybrany przewodniczący zapoznał zebranych z zadaniami i uprawnieniami MRG Borki, oraz opracowano plan pracy na bieżącą kadencję , który jednomyślnie został przyjęty. Ostatnim elementem było wykonanie pamiątkowych zdjęć , oraz wstępne zaproszenie na najbliższą sesję Rady Gminy Borki.