Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Grupa Inicjatyw Kulturalnych w dniu 06.10.2023 r. podpisało umowę nr 23/FELU.10.03-IZ.00-0072/23-00, na realizację projektu „Zielono Mi!” Projekt realizowany jest ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet X. Lepsza edukacja, Działanie 1.3 Kształcenie ogólne.
Całkowita wartość projektu to 211 196,88 zł, z czego kwota 184 036,88 zł zł to dofinansowanie z EFS+ i  Budżetu Państwa.
W imieniu Spółdzielni Socjalnej Czapliniec informujemy Państwa, iż w dniach od 13 maja do 17 maja 2024 roku rozpoczyna się I tura rekrutacji do projektu „Zielono Mi” w ramach którego 35 uczniów ze szkół z terenu Gminy Borki w wieku od 7-16 roku, będzie mogło wziąć udział w BEZPŁATNYM 11 DNIOWYM OBOZIE. Projekt skierowany jest dla Uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, uczących się w szkołach podstawowych w Gminie Borki. Obóz będzie zorganizowany na terenie woj. lubelskiego. Obóz gwarantuje realizację wyjazdowych warsztatów edukacyjnych.
W ramach obozu będą realizowane zajęcia:
1. Zajęcia cyfrowe – robotyka, druk 3D i technologie cyfrowe – 67,5h
2. Zajęcia inżynieryjne ( projektowanie i budowa urządzeń) – 67,5h
3. Zajęcia terenowe – 67,5h
4. Zajęcia ekologiczne (recykling) – 67,5h.
Zakłada się, że program edukacyjny będzie realizowany w okresie 22.06.2024-31.07.2024 r.
Wszystkie informacje wraz dokumentacją potrzebną do rekrutacji znajdziecie Państwo w załącznikach.
Poniżej przekazujemy Państwu ważne wskazówki od organizatora pomocne w uzupełnieniu dokumentacji:
Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez rodzica
W formularzu rekrutacyjnym wymagany jest podpis Uczestnika projektu o zapoznaniu się z regulaminem – tu podpis składa potencjalny Uczestnik
Regulamin dla Państwa jest dostępny w poniższych załącznikach
Daty na dokumentach rekrutacyjnych powinny być w zakresie od 13.05 do 17.05.2024r.
W przypadku kiedy rodzic zaznaczy pole z punktów premiujących – jest zobowiązany uzupełnić  wskazany załącznik lub dostarczyć  wskazane w formularzu kopie dokumentów.
Do każdego formularza obligatoryjne wszyscy zainteresowani składają uzupełniony załącznik 3 i 4. ( oświadczenie, że Uczeń uczęszcza do szkoły oraz oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania)
Każdy formularz musi mieć  podpisane Oświadczenie Uczestnika Projektu RODO.
KANDYDAT NA UCZESTNIKA PROJEKTU MUSI SPELNIAĆ minimum jedno dodatkowe kryterium preferencyjne
Dokumenty rekrutacyjne można pobierać oraz składać w Sekretariacie szkoły od 13 maja do 17 maja 2024r. Dokumenty można również pobrać z naszej strony – załączniki poniżej.
Jeśli nie zgłosi się wystarczająca liczba osób chętnych odbędzie się II tura rekrutacji, która będzie trwała maksymalnie do 14 czerwca 2024, o czym zostaniecie Państwo poinformowani.

 

Pliki do pobrania