Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Chomejowej informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 24 Wójta Gminy Borki od dzisiejszego dnia do 10 czerwca trwa rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025. Wyniki rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 17 czerwca.

Pliki do pobrania