OGŁASZAMY REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJACĄ DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOLI CHOMEJOWEJ

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Chomejowej uprzejmie informuje, że: Zarządzeniem nr 1/2023 z dnia 6 lutego 2023 r. określił:

1. wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 – załącznik nr 1;

2. wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 – załącznik nr 2;

3. wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 spoza obwodu szkoły – załącznik nr 3.

Stosowne druki można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły. Wypełniony należy złożyć w sekretariacie, w godzinach pracy szkoły do dnia 7 czerwca 2023r.

Pliki do pobrania