Dnia 31 października w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja.

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest plac przyszkolny obok garażu. Na zewnątrz nauczyciele złożyli meldunek prowadzącej ewakuację Pani Dyrektor Ilonie Sikorskiej – Korgol, gdzie okazało się, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę.

Po przeprowadzonej akcji uczniowie wraz z nauczycielami wrócili na lekcje.

 

Autor: Magda Dzioba