W ramach edukacji związanej z bezpieczeństwem 5 października uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z Policjantami Komendy Stołecznej z Radzynia Podlaskiego.

Tegoroczna pogadanka dotyczyła nie tylko problemów bezpieczeństwa w drodze do szkoły, ale także zagadnień cyberprzemocy oraz odpowiedzialności karnej młodzieży za zachowania agresywne, rozbój, demoralizację i przemoc z wykorzystaniem Internetu. Uczniowie zostali uświadomieni o zagrożeniach w ruchu drogowym, w tym o zasadach poruszania się na rowerze i quadzie oraz zostali zachęceni do stosowania elementów odblaskowych. Otrzymali także ważne informacje o zagrożeniach dotyczących przemocy rówieśniczej, przemocy domowej, uzależnieniach, narkomanii oraz o niebezpieczeństwach płynących z sieci.

Dzieci wykazały duże zainteresowanie poruszanymi kwestiami i chętnie uczestniczyły w rozmowie. Udowodniły, że znają numery alarmowe,

znaki drogowe i podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Największą niespodzianką okazał się jednak radiowóz policyjny! Mimo deszczowej pogody, wszyscy chętnie wyszli na zewnątrz, aby usiąść

za kierownicą samochodu i posłuchać sygnałów dźwiękowych.

Mamy nadzieję, że takie spotkania zaowocują u naszych podopiecznych większą odpowiedzialnością za swoje postępowanie i posłużą im

w lepszym przygotowaniu do życia w społeczeństwie.

Autor: Magda Dzioba