18 maja zostały ogłoszone i wręczone nagrody za udział w konkursie organizowanym przez naszą szkołę pod honorowym patronatem Wójta Gminy Borki –V Gminnego Konkursu Plastycznego ,,Państwa Unii Europejskiej 1z27-Grecja”

Zadaniem uczniów  było przygotowanie lapbooka w formacie A3 lub A4 na temat państwa UE – Grecji. Uczniowie biorący udział w konkursie wykazali się ogromną kreatywnością oraz wiedzą.

Podczas oceny prac konkursowych komisja oceniała przede wszystkim:

  1. zgodność pracy z tematyką Konkursu,
  2. pomysłowość, oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
  3. walory artystyczne, tj.: kompozycję, kolorystykę oraz technikę wykonania.

Pani Dyrektor Marta Sposób-Żądełek wręczyła dyplomy oraz nagrody wszystkim laureatom, a także podziękowania uczestnikom i nauczycielom.

W kategorii klas 0 – II komisja przyznała zgodnie z regulaminem nastepujące nagrody:
Miejsce I:
Nikola Czyżak SP Wola Chomejowa
Miejsce II:
Lena Łukasiewicz SP Wola Chomejowa
Miejsce III:
Miłosz Zabielski SP Wola Chomejowa

Wyróznienie: Amelia Łach SP im. Żołnierzy Wyklętych w Krasewie

Kategoria klas III – IV:
Miejsce I:
Kinga  Ostrzyżek SP Wola Chomejowa
Miejsce II:
Filip Kasiarz SP Wola Chomejowa
Miejsce III:
Lena Duchowicz SP Wola Chomejowa
Wyróżnienie: Oliwia Bajdak ZPO Borki
Kategoria klas V – VI :
Miejsce I:
Natalia Zając ZPO Wola Osowińska
Miejsce II:
Antoni Żądełek SP Wola Chomejowa
Miejsce III:
Barbara Czarnota ZPO Borki
Wyróżnienie: Wiktoria Skowron ZPO Wola Osowińska

Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczniom, dziękujemy za Wasz wkład pracy i chęć udziału w konkursie.

Dziękujemy również nauczycielom za zainspirowanie uczniów do działania. Zachęcamy do udziału i liczymy na większe zainteresowanie w kolejnych edycjach konkursu! 🙂