OZNACZENIA DO PLANU ZAJĘĆ:

ON – ZAJĘCIA ONLINE

W – WYSYŁANE  NP. NA GOOGLE CLASSROOM 

M – MIESZANE (MIESZANE ZAJĘCIA TYCZĄ SIĘ GEOGRAFII W KLASIE VIII, MUZYKI W KLASIE 4-5 ORAZ KLASIE 6-7,  WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE, ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH ORAZ DORADZTWA ZAWODOWEGO )

S – STACJONARNE – ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I LOGOPEDYCZNE, KONSULTACJE Z JĘZYKA POLSKIEGO, ANGIELSKIEGO ORAZ MATEMATYKI DLA KLASY 8.

WYCHOWANIE FIZYCZNE                                                                   

WTOREK I CZWARTEK – Wychowanie fizyczne jest w formie wysyłanej poprzez Google Classroom                                                                                       

ŚRODA I PIĄTEK – Wychowanie fizyczne odbywa się poprzez Google Meet – lekcje online

MUZYKA KLASA 4-5 ORAZ 6-7 ORAZ WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE W KLASIE 4 I 5

Zaczynając od I tygodnia II półrocza czyli od 25 stycznia lekcje muzyki oraz WDŻWR odbywają się poprzez Google Meet czyli w formie online, w kolejnym tygodniu w formie wysyłanej.

GEOGRAFIA W KLASIE 8,

W I tygodniu II półrocza , klasa 8 ma lekcję online z geografii, w kolejnym wysyłana, itd.

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA KLASY ÓSMEJ ORAZ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

Konsultacje będą odbywać się w każdy wtorek.

Gr I – uczniowie od numeru 1-5, sala nr 2

Gr II – uczniowie od numeru 6-10, sala nr 10

GodzinaGrupa IGrupa II
8.00 – 8.45Język polskiJęzyk angielski
8.55 – 9.40MatematykaJęzyk polski
9.50 – 11.40Język angielskiMatematyka
10.55 – 11.40Indywidualne zajęcia rewalidacyjne s.2
11.50 – 12.35Indywidualne zajęcia rewalidacyjne s.2