W związku z wprowadzeniem Rozporządzenia MEiN z dnia 26 stycznia 2022 roku informujemy, iż od dnia jutrzejszego, czyli od 27 stycznia 2022 roku wprowadzona zostaje edukacja zdalna w klasach 5-8, natomiast Punkt Przedszkolny oraz klasy 1-4 pracują stacjonarnie.

Zajęcia zdalne będą prowadzone takim samym systemem jak w okresie przed i po świątecznym, czyli zajęcia online – link zamieszczany w terminarzu oraz lekcje „wysyłane” poprzez wiadomości w Librusie.

W sytuacji zajęć łączonych nauczyciel ma obowiązek uprzednio wcześniej powiadomić uczniów o sposobie prowadzenia zajęć – czy obie klasy będą uczestniczyć w lekcji online czy jedna klasa – online a druga klasa – lekcja „wysyłana”. Będzie to zależało od poziomu trudności zaplanowanego tematu na daną lekcję.

Nadal istnieje możliwość wypożyczenia laptopów ze szkoły na czas edukacji zdalnej.

Rodzice są w obowiązku informowania wychowawców o nieobecności dziecka na zajęciach zdalnych.

Od nowego semestru – czyli od 31 STYCZNIA 2022 PLAN LEKCJI ULEGNIE ZMIANIE. Prosimy o bieżące sprawdzanie Librusa.

Od 14 lutego rozpoczynają się ferie zimowe, które potrwają do 28 lutego.

W razie pytań, problemów jesteśmy wszyscy do Państwa dyspozycji.

Nieustająco prosimy o  przestrzeganie aktualnych przepisów prawa dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów, stosowaniu się do Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych oraz przestrzeganiu procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii, które obowiązują na terenie naszej Szkoły.