W dniu 14 maja w Żurawicy nasza uczennica Nikola Czyżak z klasy 2 wzięła udział

w II Memoriale im. Adama Poznańskiego w Akrobatyce „Fit Kids” o zasięgu ogólnopolskim.

Nikola brała udział w 3 kategoriach: w występach solo zajęła 2 i  3 miejsce, zaś w występie duetowym 2 miejsce, kwalifikując się tym samym do

MISTRZOSTW POLSKI!!!

Nikola, serdecznie gratulujemy!!! Jesteśmy z Ciebie bardzo dumni!