Ósmego września 2023r. uczniowie i nauczyciele (całą społeczność szkolna) mieli sposobność uczestniczyć w uroczystym odczytaniu fragmentów utworu Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Tematem przewodnim był epizod literacki pt. „Legenda o Janie i Cecylii”. Wybrany fragment utworu odczytali wspólnie: pani Dyrektor szkoły, reprezentanci grona pedagogicznego, uczniowie. Oprawę całego wydarzenia uświetliła gazetka szkolna oraz wystawka dzieł literackich E. Orzeszkowej, która cieszyła się dużym zainteresowaniem społeczności szkolnej.