Już po raz ósmy w ramach akcji ,,Narodowe Czytanie” w całej Polsce czytano wybitne utwory należące do kanonu naszej literatury. W tym roku był to zbiór zatytułowany ,,Nowele polskie”.

Osiem lektur na ósme ,,Narodowe Czytanie”:

1. ,,Dobra pani” Eliza Orzeszkowa,
2. ,,Dym” Maria Konopnicka,
3. ,,Katarynka” Bolesław Prus,
4. ,,Mój ojciec wstępuje do strażaków” (ze zbioru: ,,Sanatorium pod Klepsydrą”) Bruno Schulz,
5. ,,Orka” Władysław Stanisław Reymont,
6. ,,Rozdzióbią nas kruki, wrony…” Stefan Żeromski,
7. ,,Sachem” Henryk Sienkiewicz,
8. ,,Sawa” (z cyklu: ,,Pamiątki Soplicy”) Henryk Rzewuski.

6 września w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkach spotkali się przedstawiciele samorządu, szkół, instytucji, seniorzy oraz młodzież aby wziąć udział w wydarzeniu. Oficjalne rozpoczęcie Narodowego Czytania i powitanie zaproszonych gości przez Kierownika Biblioteki Krystynę Maksymiuk nastąpiło o godzinie 10.00. Po powitaniach Wójt Gminy Radosław Sałata odczytał przesłanie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – Andrzeja Dudy skierowane do uczestników tegorocznej edycji.

Szkołę Podstawową w Woli Chomejowej reprezentowały Julia Cabaj (kl. VI) oraz Natalia Zabielska (kl. VII) pod opieką p. Eweliny Sobolewskiej.

Lektorzy spisali się znakomicie, a w ramach podziękowania za zaangażowanie, każdy z uczestników został nagrodzony ,,Nowelami polskimi” ze specjalną pieczęcią nadesłaną z Kancelarii Prezydenta.

 

Autor: Magda Dzioba