Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Krasnymstawie, informuje, iż jak co roku organizuje wypoczynek letni z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dla Dzieci rodziców/opiekunów ubezpieczonych w KRUS (dofinansowanie FSUSR dotyczy dzieci rolników urodzonych od 1.01.2005 r.).
W tym roku po raz kolejny kolonie będą szczególne z powodu zaistniałej pandemii, nie mniej Stowarzyszenie sprostało wymogom bezpieczeństwa i zorganizowało tak potrzebny po okresie izolacji wypoczynek dla najmłodszych.
KOLONIE SĄ ATRAKCYJNE CENOWO ZE WZGLĘDU NA WYŻEJ WSPOMNIANE DOFINANSOWANIE W KWOCIE 750ZŁ.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie Państwo poniżej.