24 września uczniowie naszej szkoły, zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawice, już po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie świata”.

Najmłodsi zajęli się porządkowaniem boiska szkolnego i terenów bezpośrednio przyległych do naszej placówki. Klasom starszym przypadły tereny wzdłuż głównej ulicy Woli Chomejowej oraz obszar leśny przy Zarzecu Ulańskim.

Głównym celem było nie tylko usunięcie śmieci z naszych ulic, ale także uwrażliwienie uczniów na piękno przyrody.

Zakorzeniając tę postawę w świadomości młodych ludzi mamy szansę, że będą oni realizować ją w życiu codziennym.

 

Wszystkim zaangażowanym nauczycielom i uczniom, za Waszą rzetelną pracę, składamy serdeczne podziękowania.

 

Autor: Magda Dzioba