Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Woli Chomejowej jest Pani EWA PALUS, adres e-mail:inspektor@cbi24.pl

Od 8 marca 2021 roku Zarządzeniem p.o.Dyrektora nr 7/2021 został wyznaczony ZASTĘPCA INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH Pan IRENEUSZ GRZYB, adres e-mail: ireneusz.grzyb@cbi24.pl, tel.733-119-800