INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE REKRUTACJI DZIECI DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ,  PRZEDSZKOLA ORAZ KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOLI CHOMEJOWEJ

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Chomejowej uprzejmie informuje, iż:

Zarządzeniem nr 3/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. określił:

1. druk  potwierdzenia kontynuowania przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 w przedszkolu – załącznik nr 1;

2. wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 – załącznik nr 2;

3. wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/ 2022 – załącznik nr 3.

Stosowne druki można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły, wypełniony należy złożyć w sekretariacie, w godzinach pracy szkoły, w nieprzekraczalnym terminie –  do dnia 05 marca 2021 roku

Druki do pobrania: