Minione miesiące były dla nas wszystkich egzaminem z dojrzałości obywatelskiej oraz odpowiedzialności za siebie i innych. Musieliśmy odnaleźć się w nowej rzeczywistości, do której dostosowaliśmy codzienne obowiązki i sprostać niezwykle trudnym wymaganiom edukacji zdalnej. Dziś jednak kończymy ten jakże niedogodny etap i rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021.

1 września punktualnie o godzinie 13.00 Pani Dyrektor Marta Sposób – Żądełek z uśmiechem na ustach powitała uczniów, nauczycieli, rodziców i przybyłych gości. Przedstawiła wszystkim zgromadzonym list Ministra Edukacji Narodowej

Dariusza Piontkowskiego skierowany do całej społeczności szkolnej, przedstawiła przydział wychowawstw w poszczególnych klasach i życzyła wszystkim dużo zdrowia, cierpliwości i motywacji do pracy.

Jako drugi głos zabrał Wójt Gminy Borki – Radosław Sałata, który zaznaczył, że obecny rok szkolny będzie niezwykle trudny, ponieważ ze względu na trwającą pandemię COVID19, obowiązuje nas wiele obostrzeń związanych z reżimem sanitarnym.

Mimo wszystko, ma nadzieję, że nauka przebiegać będzie bez przeszkód, a czas spędzony w szkole będzie owocny i przyniesie wszystkim wiele radości i nowych przyjaźni.

W roku szkolnym 2020/2021 do Szkoły Podstawowej w Woli Chomejowej oraz oddziału przedszkolnego

uczęszczać będzie 65 uczniów.

 

Przydział wychowawstw w poszczególnych klasach wygląda następująco:

– oddział przedszkolny i klasa ,,0″ – p. Monika Sokołowska

– klasa I – p. Agnieszka Czyżak

– klasa II i III – p. Wioleta Kuczyńska

– klasa IV i V – p. Magda Dzioba

– klasa VI i VII – p. Ewelina Sobolewska

– klasa VIII – p. Joanna Paszkowska

 

Wszystkim uczniom życzymy wytrwałości w realizowaniu swoich postanowień, konsekwentnego dążenia do celu oraz ogromu pozytywnej energii, którą razem zamienimy na twórcze i efektywne działania!

 

Autor: Magda Dzioba